Masashi Sueyoshi

DISCOGRAPHY

SINGLE

UNDULATION 002

2021.10.24

1. Taishi Iwasaki – Sailor Hammer
2. Yusuke Takenouchi – mani mani
3. Masashi Sueyoshi – Devil Inside